تاریخ انتشار : پنجشنبه 1 دی 1401 - 13:36
کد خبر : 3116

بعد از کرونا ما را دور انداختند!

بعد از کرونا ما را دور انداختند!

کرونا طی سه سال گذشته به شدت نظام بهداشت درمان کشور را فرسوده کرد.علاوه بر وضعیت نابسامان اقتصادی که موج عظیمی از مهاجرت‌ پرستاران را به همراه داشت، اکنون همزمان با عدم تمدید طرح پرستاران، سایر نیروهای طرحی شاغل در بیمارستانهای دولتی نیز از نبود امنیت شغلی و خودداری دانشگاههای علوم پزشکی از تمدید طرح در غیاب استخدام رسمی گله مند و شاکی هستند. این درحالیست که نظام بهداشتی ایران با کمبود شدید نیروی انسانی درهمه بخشها مواجه است.

به گزارش گیلانی ها خبر و به نقل از مرور، در حالیکه وضعیت استخدام پرستاران طرحی وزارت بهداشت و درمان همچنان مبهم و نامشخص است، کادر طرحی رادیولوژی بیمارستانهای دولتی نیز نسبت به عدم تمدید طرح و استخدام رسمی خود معترضند.

کرونا طی سه سال گذشته به شدت نظام بهداشت درمان کشور را فرسوده کرد.علاوه بر وضعیت نابسامان اقتصادی که موج عظیمی از مهاجرت‌ پرستاران را به همراه داشت، اکنون همزمان با عدم تمدید طرح پرستاران، سایر نیروهای طرحی شاغل در بیمارستانهای دولتی نیز از نبود امنیت شغلی و خودداری دانشگاههای علوم پزشکی از تمدید طرح در غیاب استخدام رسمی گله مند و شاکی هستند. این درحالیست که نظام بهداشتی ایران با کمبود شدید نیروی انسانی درهمه بخشها مواجه است.

در همین رابطه مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت بهداشت با بیان اینکه با کمبود حاد در گروه پرستاری مواجه هستیم، از درخواست ارائه مجوز استخدام برای ۶۰ هزار نیرو خبر داده است.

«سیف‌الله مرادی» درباره وضعیت کمبود نیرو در وزارت بهداشت، گفته: با کمبود نیروی انسانی در بخش‌های مختلف مواجه ایم. با وجود ۱۰۷ هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی و با احتساب اینکه برای هر تخت باید ۱.۲ پرستار حضور داشته باشد، نیازمند خدمات رسانی ۱۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های دولتی هستیم.

درعین حال یکی از بخشهای مهم وزارت بهداشت و درمان در بیمارستانهای دولتی، رادیولوژی است. در حالیکه رادیولوژیست‌ها طی دوران کرونا، فداکارانه دلهره آورترین روزهای این اپیدمی را به دلیل مواجه نزدیک با بیماران کوویدی پشت سر گذاشتند، اما حالا نیروهای طرحی این بخش روزها و ماههای استرس زایی را پشت سر می گذرانند. چرا که همانند سایر پرستاران طرحی بیمارستانهای دولتی دیگر قرار نیست با آنها تمدید طرح انجام شود. بخصوص اینکه از استخدام رسمی هم خبری نبوده و نیروهای سهمیه ای جایگزین آنها شده اند.

به گفته پرستاران رادیولوژی، این نیروها هم بعد از فروکش کردن موج کرونا کنار گذاشته شدند و حالا چشم انتظار بررسی وضعیت‌ تمدید طرح یا استخدامی شان هستند.

هیچ خبری از استخدام طرحی ها نیست

 یک کادر رادیولوژی یکی ازبیمارستانهای دولتی رشت با گله مندی از عدم تمدید طرح دانشگاه با آنها به مرور می گوید: از اسفند ۱۳۹۶ طرح خود را در بخش رادیولوژی بیمارستان پورسینا شروع کرد و همزمان با شروع کرونا به دلیل کمبود نیرو، دانشگاه هر سه ماه با آنها تمدید طرح می‌کرد.

این پرستار بخش رادیولوژی ادامه داد: از اسفند ۱۴۰۰ که تمدید های اجباری  دانشگاه  به پایان رسید به درخواست بیمارستان دو مرتیه به مدت ۶ ماه تمدید طرح شدند و در حال حاضر به روزهای پایانی طرح اش نزدیک می‌شود و این درحالیست که هیچ برنامه ای برای استخدام رسمی شان وجود ندارد و بجایش افرادی که حتی در هیچکدام از پیک های کرونا حضور نداشتند به واسطه سهمیه ایثارگری استخدام رسمی شدند.

این پرستار با اشاره به اینکه طی این مدت علاوه بر رادیولوژی در خدمات دیگر پرستاری نیز اشتغال داشته تا امتیازی برای استخدام او باشد تاکید می‌کند: قرار بود برای ما ردیف استخدامی تعریف شود اما هیچ خبری ازاستخدام ما نیست . گاها در مراجعه برای پیگیری تمدید طرح مان، به ما می‌گویند به تعداد شما دستگاه نداریم اما به تازگی یک دستگاه ام آرآی و سی تی اسکن به بیمارستان اضافه شده است.

«ش م» با گله مندی از بی توجهی و بی مهری به پرسنل رادیولوژی ادامه می‌دهد: ما همیشه در معرض اشعه و پرتو قرار داریم و در دوران کرونا هم بیماران کوویدی اضافه شدند. با این وجود ازسوی وزرات خانه فقط ۴۰۰ هزار تومان حق کرونا به ما پرداخت کردند در حالیکه کارمندان دانشگاه که دور کار هم بودند یا اصلا از مواجه با بیماران کرونایی پرهیز می کردند چیزی حدود ۹۰۰ تا ۱ میلیونو ۲۰۰ حق کرونا دریافت کردند. این اقدام ناحقی بزرگی در پرسنل رادیولوژی بود. حداقل انتظار ما اختصاص سهمیه ای برای تبدیل وضعیت مان بود.

پرسنل طرحی را دور می اندازند

 «ف الف» یکی از پرسنل طرحی بیمارستان دولتی در شرق گیلان نیز با بیان اینکه از سال ۹۷ طرح خود را شروع کرد به مرور افزود: بعد از اتمام طرح اجباری بلافاصله زمزمه های کرونا شروع شد که طی آن فضای دلهره آوری را در بیمارستان تجربه کردیم. خیلی از همکاران ما خداحافظی کردند اما ما در بخش رادیولوژی داوطلبانه درخواست تمدید طرح دادیم.

این پرستار نیز با اشاره به کمبود امکانات پیشگیری در دوران کرونا اضافه کرد:ما حتی برای سی تی اسکن ریه بیماران کوویدی دستکش و ماسک معمولی نداشتیم و بعضی روزها در شیفتهای طولانی ۲۴ تا ۱۸ ساعته با یک ماسک کاغذی با بیماران کرونایی مواجه می شدیم.استرس حضور بیماران و مرگ آنها و حتی کناره گیری خانواده و دوستان ، روزها و شبهای دردناکی را برای ما به همراه داشت.

او ادامه داد: در تابستان و گرمای طاقت فرسا هم مجبور به تحمل گان های ایزوله برای ساعتهای طولانی بودیم که تصور آن برای دیگران مقدور نیست.

این کادر رادیولوژی با اشاره به درگیری خود و سایر همکارانش درروزهای ابتدایی شیوع کرونا گفت: با وجود درگیری شدید به ناچار باید فعالیت می کردیم حتی مرخصی ما را لغو کردند. با این حال با تحمل سختی و مشقتهای زیاد در دوران کرونا، سهیمه هایی که اصلا یک روز در آن دوره حضور نداشتند جایگزین ما شدند. آیا حضور داوطلبانه ما ایثارگری نبود که استخداممان کنند؟

این پرستار تاکید کرد: درحالیکه بیشترین فشار دوران کرونا بروی پرسنل رادیولوژی بود اما حالا دیگر به ما احتیاج ندارند و دارند ما را دور می اندازند..

دیگر ما را نمی خواهند

این گلایه ها از زبان «ت ح » دیگر پرستار بیمارستان پورسینای رشت هم به مرور بازگو شد. این پرستار نیز با اشاره به پایان یافتن طرح خود در اسفند ماه پیش رو به مرور گفت: با وجودی که در آخرین آزمون استخدامی وزارت بهداشت در سال گذشته شرکت کردم و نمره بالایی به دست آوردم اما به ناگهان تعدادی سهمیه ای جایگزین شدند و ما را حدف کردند.

ما پرسنل رادیولوژی پورسینا  تمام روزهایی پراسترس کرونایی را با انتظار تبدیل وضعیت استخدامی سر کردیم اما حالا با پایان کرونا دیگر ما را نمی خواهند. در مراجعه پی در پی به نمایندگان مجلس هم تنها کاری که انجام دادند؛ استخدام سهمیه ای ها به جای کادر طرحی بود. حتی همین تمدید طرحهای ۶ ماهه نیز با هزار خواهش و منت انجام می‌شد. بیش ازآنکه از استخدام و رسمی نشدن خود دلگیر باشیم از برخورد نامناسب دانشگاه دلگیر هستیم.

این پرستار نیز با اشاره شیفتهای طولانی  دوران کرونا و لغو مرخصی ها افزود: ما شیفیتهایی را پشت سر گذاشتیم که برخی از همکاران ما بر سرکار حاضر نمی شدند و ما چند نفر محدود مجبور بودیم رادیولوژی بیماران کرونایی را اداره کنیم.

با وجود اینکه «محمد میرزابیگی» رئیس کل سازمان نظام پرستاری از بیکاری ۱۷ هزار نیروی پرستاری طرحی شاغل در دوران کرونا خبر داده و اظهار کرده:« پرستاران و سایر نیروهای کارشناس طرحی که با از خود گذشتگی و فداکاری تنها گروهی بودند که از نزدیک و در ساعات طولانی با بیماران کوویدی در بیمارستانها همراه بودند.» چرا این گروه به استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نمی آیند؟

به درخواست وزارتخانه دیگر تمدید طرح انجام نشد

«عقیل قلیپور» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پاسخ به این سوال مرور اظهار کرد: ما در مراکز درمانی دولتی خود به شدت کمبود نیرو داریم اما سازمان مدیریت و برنامه به ما مجوز استخدام نمی دهد.

قلیپور با بیان اینکه  امسال برای بخش های مختلف درمانی از کادر پرستاری تا مامایی و سایر کارشناسان به تعداد ۴۸۳ نفر اعلام نیاز کردیم افزود: تاکنون با مجوز آزمون استخدامی آنها موافت نشده است.

معاون درمان استان با بیان اینکه از سمت وزارت خانه به ما اعلام شد که دیگر با نیروهای طرحی تمدید طرح انجام نشود اظهار کرد: احتمال دارد تا پایان سال برای بالغ بر هزار نفر بتوانیم ازطریق آزمون استخدامی مجوز دریافت کنیم.

وی در پاسخ به انتظار استخدامی ازسوی کادر طرحی بیمارستانها اضافه کرد: ما ناگزیر به اجرای قانون مصوب مجلس هستیم و اینکه چرا سهمیه ای ها استخدام شده اند و طرحی ها کنار گذاشته شدند اصلا با هم قابل مقایسه نیست چون ما طبق قانون عمل کردیم.

وی تاکید دارد: طرحی هایی که دوران طرحشان به پایان رسیده باید دز انتظار برگزاری آزمون استخدامی باشند.

برای استخدام طرحی ها از چراغ قرمز قانون رد نمی شویم

با این وجود «سید مهدی موسوی» معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان معتقد است: قطعا ما با کمبود نیروی انسانی در مراکز دانشگاهی استان مواجه هستیم اما هرگونه تصمیم گیری در خصوص طرحی ها در سامانه رشد وزارت خانه انجام می‌شود و هیچ دخل و تصرفی در آن نداریم.

او با تاکید به اینکه پرسنل طرحی بعد از اتمام طرح خود می بایست اطلاعات خود را در سامانه رشد وزارتخانه بارگذاری کنند به مرور اظهار کرد: این سامانه طبق امتیاز و طبقه بندی و نیاز سنجی مراکز و شهرستانها، اعلام نیاز می‌کند.

معاون توسعه مدیریت علوم پزشکی با بیان اینکه حضور طرحی ها در دوران کرونا نباید انتظار استخدام برای آنها به همراه داشته باشد بیان کرد: استخدام طرحی ها بدون مجوز وزارت خانه عبور از خط قرمز سامانه و خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ما بعنوان مجری قانون نمی توانیم  آن را زیر پا بگذاریم. هرگونه استخدام تابع شرایط و مقررات است .

موسوی تاکید کرد: قطعا فعالیت کادر طرحی در دوران کرونا می تواند یک امتیاز و اولویت در استخدام آنها باشد. این درحالیست که ما مجوز استخدام از سوی وزارتخانه داشته باشیم.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.