از سوزاندن مدفوع و پوست پسته برای گرم کردن خانه تا میانگین حقوق ماهانه ۱۵ دلاری در دمشق/ در سوریه چه خبر است؟

از سوزاندن مدفوع و پوست پسته برای گرم کردن خانه تا میانگین حقوق ماهانه ۱۵ دلاری در دمشق/ در سوریه چه خبر است؟

با یک حقوق ماهانه کامل در سوریه در حال حاضر می‌توان ۲ گالن بنزین خریداری کرد. سوری‌ها با افزایش هزینه حمل و نقل و برق به طور فزاینده‌ای قادر به رفتن به محل کار نیستند. کارخانه‌ها و نانوایی‌ها درهای خود را می‌بندند. صنعت لبنیات سوریه در حال سقوط است. هفته کاری در سوریه به چهار روز تقلیل یافته است. اگر دزدی از غلات اوکراینی در مقیاس صنعتی توسط روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی رخ نداده بود سوریه نیز در بحبوحه بحران فلج کننده گندم قرار می‌گرفت.