درباره یک انکار عجیب؛ ۳ احتمال و ۳ پیشنهاد به سعید جلیلی

درباره یک انکار عجیب؛ ۳ احتمال و ۳ پیشنهاد به سعید جلیلی

در صورت صحت احتمال آخر، پیشنهاد جدی به جناب جلیلی، توبه به درگاه الهی و عذرخواهی از مردم ایران است که خداوند غفارالذنوب است و مردم نیز بسیار بزرگوارند/ سال هاست که مردم ایران با گوشت و پوست و خون و استخوان خود دارند آثار تحریم‌هایی را که «کاغذپاره» خوانده شدند، احساس می‌کنند و رنج می‌برند و خدا می‌داند چند نفر بر اثر این تحریم ها، جان خود را از دست داده اند؛ بعد جناب ایشان هنوز دارد می‌گوید قطعنامه‌ها مشمول فلان فصل نبود!