ورزشکاران چون گناه می‌کنند می‌بازند!
علیرضا دبیر:

ورزشکاران چون گناه می‌کنند می‌بازند!

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در اظهاراتی عجیب گفت: کشتی‌گیر باید از خدا بترسد؛ اگر کشتی‌گیر گناه نکند و از خدا بترسد، دیگران از او می‌ترسند؛ به همین دلیل کشتی را در ثانیه‌های آخر می‌بازیم!