ساخت راه آهن رشت آستارا در یک قدمی اجرا

ساخت راه آهن رشت آستارا در یک قدمی اجرا

در جریان دیدار سفیر ایران در روسیه با معاون وزیر حمل ونقل این کشور اعلام شد که تدوین قرارداد اجرایی موافقتنامه ساخت راه آهن رشت آستارا مراحل نهایی خود را طی می کند و به زودی می توان شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه بود.