هفت حقیقت درباره شایعات بازار گوشت / قرمز قیمت گوشت واقعا چقدر است؟

هفت حقیقت درباره شایعات بازار گوشت / قرمز قیمت گوشت واقعا چقدر است؟

قیمت گوشت گوسفندی و قیمت گوشت گاو در آخرین آمار‌های رسمی به ترتیب کیلویی ۲۳۵ هزار و ۵۴۴ تومان و ۲۳۴ هزار و ۳۴۴ تومان ذکر شده است. آمار‌ها به دی‌ماه امسال مربوط می‌شوند و الان در بازار عدد‌های دیگری حکمفرما هستند. بعضی‌ها می‌گویند قیمت یک کیلو گوشت ۵۰۰ هزار تومان است و بعضی دیگر قیمت گوشت تنظیم بازاری را ملاک قرار می‌دهند. به‌نظر شما حقیقت چیست و قیمت گوشت واقعا چقدر است؟