گیر دادن دبیر ستاد امر به معروف به مربی خارجی

گیر دادن دبیر ستاد امر به معروف به مربی خارجی

هاشمی‌گلپایگانی همان‌طورکه عنوان شد، از زمان دبیری‌اش بر ستاد امر به معروف تاکنون، اظهارات زیادی داشته که غالبا با واکنش‌های متعددی مواجه شده است، ولی جالب اینکه او در زمینه ورزش هم چندین اظهارنظر تندوتیز داشته که این مورد هم از دید منتقدانش پنهان نمانده است. او یکی از مخالفان جدی ورود زنان به ورزشگاه است و از آن عجیب‌تر اینکه مخالف حضور مربیان خارجی در ایران!