ترکیب سفارت‌نوردان و شعارنویسان در شهرداری تهران| هزینه سیاسی تخریب سفارت‌های خارجی با کیست؟

ترکیب سفارت‌نوردان و شعارنویسان در شهرداری تهران| هزینه سیاسی تخریب سفارت‌های خارجی با کیست؟

بالا رفتن از دیوار و شعارنویسی روی دیوار سفارت هنر نیروهای ارزشی است که سنت دیرینه‌ای از ابتدای انقلاب تا کنون است. اگر بار پیش حامیان قالیباف از دیوار سفارت بالا می‌رفتند، این بار نیروهای علیرضا زاکانی از تخریب دیوارهای سفارت حمایت می‌کنند.