بررسی روند اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری، پروژه های سرمایه گذاری و بررسی آخرین وضعیت احداث نیروگاه زباله سوز رشت

بررسی روند اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری، پروژه های سرمایه گذاری و بررسی آخرین وضعیت احداث نیروگاه زباله سوز رشت

جلسه بررسی روند اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری، پروژه های سرمایه گذاری و بررسی آخرین وضعیت احداث نیروگاه زباله سوز رشت به ریاست یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت برگزار شد و در این جلسه شهردار بر لزوم تسریع در اجرای پروژه ها و تکمیل و یا راه اندازی پروژه های مرتبط با مدیریت پسماند رشت تاکید کرد.