رازگشایی از پشت پرده ادعای دوباره دولت درباره افزایش سرعت اینترنت

رازگشایی از پشت پرده ادعای دوباره دولت درباره افزایش سرعت اینترنت

وقتی بر اساس آمار در ۶ ماهه گذشته تقریبا به طور مداوم بر اساس آمار رسمی رگلاتوری اختلال وجود داشته و بر اساس آمار لایف وب تا ۵۰ درصد در روزهایی شاهد کاهش تعداد پست‌های ایرانی اینستاگرام بودیم چطور می‌توانند بگویند سرعت اینترنت بهتر شده است؟ این بازی با آمار است!