سردار نقدی: بعد از سال ۸۸ فردی که مشی‌اش اجرای فرمایش رهبری نبود، رئیس‌جمهور شد/ هشت سال او را تحمل کردیم

سردار نقدی: بعد از سال ۸۸ فردی که مشی‌اش اجرای فرمایش رهبری نبود، رئیس‌جمهور شد/ هشت سال او را تحمل کردیم

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: در انتخابات‌های بعدی کسی که مرام و مشی‌اش این نبود که فرمایش رهبری را اجرا کند با اختلاف کمی رئیس‌جمهور شد، اما از صندوق‌ها صیانت شد و ما هشت سال او را تحمل کردیم.