روایت یمنی‌ها از مصائب پیدا کردن شغل در عربستان سعودی / قمار یمنی بر سر جانشان، برای فرار از فقر

روایت یمنی‌ها از مصائب پیدا کردن شغل در عربستان سعودی / قمار یمنی بر سر جانشان، برای فرار از فقر

اقتصاد در حال فروپاشی یمن گزینه‌ های اندکی را برای یمنی ها باقی می ‌گذارد جز پذیرش خطر کشته شدن، بازداشت یا بازگردانده شدن به یمن در تلاش‌ های غیر قانونی برای یافتن کار در عربستان سعودی.