اعلمی‌فریمان: ونزوئلا هم از روسیه قطع امید کرد/ ایران به تصمیم شجاعانه نیاز دارد

اعلمی‌فریمان: ونزوئلا هم از روسیه قطع امید کرد/ ایران به تصمیم شجاعانه نیاز دارد

یک کارشناس مسائل ونزوئلا می‌گوید شش ماهی که قرار است ونزوئلا نفتش را بفروشد ازمونی برای دولت است که هم مذاکره با مخالفان را پیش ببرد و هم اقتصاد را بهبود بخشد. قطعا وضعیت اقتصادی این کشور با این شرایط بهتر خواهد شد.