در باب شعارنویسی‌ها و احوال آشفته این روز‌های «شهر»؛ دیوارهای شهر چه می‌گویند؟

در باب شعارنویسی‌ها و احوال آشفته این روز‌های «شهر»؛ دیوارهای شهر چه می‌گویند؟

به گزارش گیلانی‌ها‌خبر و به نقل از فرارو، «شعارنویسی»، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین پدیده‌های اعتراضی، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید. سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران، اخیراً گزارش داده که درخواست برای پاک کردن دیوار نوشته‌ها از سوی شهروندان، رشدی ۶ هزار درصدی داشته است. بر کسی پوشیده نیست که طی