حمله کیهان به ظریف: به جای عذرخواهی در پیشگاه ملت به دنبال تحسین ترکمانچای است!

حمله کیهان به ظریف: به جای عذرخواهی در پیشگاه ملت به دنبال تحسین ترکمانچای است!

روزنامه تحت مدیریت حسین شریعتمداری به یادداشت اخیر محمد جواد ظریف واکنش نشان داد و نوشت:اگر بنا بود ملت ایران در دوران تحریم به اندازه توانایی‌هایشان آرزو کنند، گستره وسیعی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای عظیم در صنایع دفاعی ، صنعت هسته‌ای، نانو تکنولوژی، بهداشت و درمان وعلوم پزشکی، علم و فناوری، هوافضا، کشاورزی، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و… با ماحصل اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی چگونه به ‌دست می‌آمد؟