درخواست تکراری حسین شریعتمداری: در پاسخ به نشریه «شارلی ابدو»، تنگه هرمز را ببندیم!

درخواست تکراری حسین شریعتمداری: در پاسخ به نشریه «شارلی ابدو»، تنگه هرمز را ببندیم!

حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان درباره اقدام نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» نوشت: در یادداشت ۲۲ آذرماه از بستن تنگه هرمز به روی نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری کشور‌های یادشده به عنوان یکی از اهرم‌های قدرتمند و پشیمان‌کننده برای مقابله با جنایات آمریکا و اروپا یاد کرده بودیم… اکنون این سؤال جدی و صد البته منطقی از مسئولان محترم کشورمان (نه فقط وزارت خارجه) مطرح است که چرا از این حق قانونی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله پشیمان‌کننده با جنایات کشور‌های متخاصم استفاده نمی‌کنند؟!