بازی خطرناک ریحانیان/ نمی‌دانیم چرا رئیس جوان پورسینا به دنبال ایجاد چالش در دانشگاه است

بازی خطرناک ریحانیان/ نمی‌دانیم چرا رئیس جوان پورسینا به دنبال ایجاد چالش در دانشگاه است

هفته گذشته و از روز چهارشنبه به ما اطلاع دادند که پیرو برگزاری یک انتخابات داخلی میان پرسنل، انتخاباتی با نظارت بیمارستان پورسینا و دانشگاه علوم پزشکی استان قرار است برگزار شود که زمان آن ساعت ۱۳ روز یکشنبه اعلام شد.