شجاعان، احیاگران میهن

شجاعان، احیاگران میهن

مبارزه سراسر کنش و واکنش کامران قاسم‌پور کشتی‌گیر ۹۲کیلویی جمهوری اسلامی ایران با قدرتمندترین کشتی‌گیر آمریکا و نحوه مبارزه و اجرای شجاعانه فنون از نقاط قوت بسیار مهم تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی بلگراد بود.