دستیار رئیسی: جوانان اگر از جنایات محمدرضا شاه خبر داشتند، امروز در اغتشاشات گول نمی‌خوردند

دستیار رئیسی: جوانان اگر از جنایات محمدرضا شاه خبر داشتند، امروز در اغتشاشات گول نمی‌خوردند

سیداحمد عبودتیان دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت گفت: امروز ما حزب‌اللهی‌ها باید مراقب باشیم که بازی نخوریم؛ چون خیلی از انقلابی‌ها و متدینان ما در این جنگ ترکیبی از نظر ذهنی جا زدیم؛ چون بزرگ‌ترهای ما دهه ۶۰ را برای ما خوب روایت نکردند.