بازداشت مهاجمان مسلح بانک تالش در تهران

بازداشت مهاجمان مسلح بانک تالش در تهران

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شهرستان تالش در حاشیه  بازسازی صحنه جرم به خبرنگاران گفته است: ماموران سه نفر از سارقان طی عملیات های جداگانه در استان تهران بازداشت کرده اند و هنوز نفر چهارم دستگیر نشده است. همچنین یک قبضه تفنگ وینچستر، تعدادی فشنگ و یک تیغه سلاح سرد از متهمان به دست ماموران افتاده است.