آقای جبلی! قطع ارتباط هنرمندان با صداوسیما، بدین خاطر است که نمی‌خواهند قیافه‌ی شما را ببینند
پرویز پرستویی:

آقای جبلی! قطع ارتباط هنرمندان با صداوسیما، بدین خاطر است که نمی‌خواهند قیافه‌ی شما را ببینند

پرویز پرستویی در نوشت ای خطاب به پیمان جبلی رئیس صداوسیما نوشت: اگر هنرمندان ارتباطشان را با صدا و سیما قطع کرده اند نمی خواهند قیافه شما و امثال شما را ببینند… یعنی، برای مردم احترام قائلند… و اتفاقا علت عدم حضورشان در صدا و سیما شما هستید. مردم شما را نمی خواهند ببینند…

حراج اثر نفیس به ارزش ماهانه ۳۵ میلیون تومان/ «این واگذاری‌ها همراه با تخریب صد در صدی است»

حراج اثر نفیس به ارزش ماهانه ۳۵ میلیون تومان/ «این واگذاری‌ها همراه با تخریب صد در صدی است»

یک کارشناس می‌گوید: «اگر ما بناهایی را به عنوان آثار ملی ثبت کرده‌ایم، چرا داریم واگذار می‌کنیم؟ این تضادها پیش می‌آید. ما از طرفی ثبت ملی می‌کنیم و از طرفی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که هرکاری را انجام دهد.»