«سن بازنشستگی» باید متناسب با «امید به زندگی» تعیین شود/ تصمیم مجلس انتخاب معقولی است

«سن بازنشستگی» باید متناسب با «امید به زندگی» تعیین شود/ تصمیم مجلس انتخاب معقولی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در همه دنیا شما نگاه کنید هر چقدر امید به زندگی بالاتر رود، سنوات پرداخت کسورات بازنشستگی بیشتر می‌شود. حالا تدبیری که مجلس اتخاذ کرده است تدبیر خوبی است که پلکانی شود، در مجموع ۳۵ سال سنوات اشتغال برای مردها و ۳۰ سال برای خانم‌هاست این الان با امید به زندگی که در حال حاضر در کشور داریم انتخاب معقولی است و به پایداری صندوق‌ها کمک می‌کند.

ابوالفضل فاتح : زلزله فساد چند میلیارد دلاری در واردات چای / این حرام خواری ریشه در کجا دارد؟

ابوالفضل فاتح : زلزله فساد چند میلیارد دلاری در واردات چای / این حرام خواری ریشه در کجا دارد؟

این حرام خواری تاریخی ، ریشه در حرام خواری سیاسی و دستکاری در نظام توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی این سال‌ها دارد. این فقدان شفافیت، دشواری گردش آزاد اطلاعات و محدودیت رسانه‌های مستقل است که فساد پوشی و فسادپروری را آسان و مبارزه با فساد را به مراتب دشوار و «اسراییل درون ما» را برساخته است.

مار و پله تورم و حقوق؛ چرا تعیین نرخ حقوق هیچ کس را راضی نمی‌کند؟

مار و پله تورم و حقوق؛ چرا تعیین نرخ حقوق هیچ کس را راضی نمی‌کند؟

مهمترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری هستند. نمایندگان کارگری باید قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند که متاسفانه ندارند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با نهاد‌های کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد نیز وجود ندارد و دولت خود را «فعال مایشاء» میبیند. دولت تصور می‌کند به اندازه کافی برای تمامی تصمیمات، اختیارات موجه دارد و یک طرفه برای کشور تصمیم گیری می‌کند.