به گزارش گیلانی ها خبر،  حسن روحانی رئیس جمهور سابق در پیامی به مسعود پزشکیان نوشت: ملت نشان داد خواهان تحول جدی در وضعیت حکمرانی در کشورند. شما اعتدال و اصلاح را بر انفعال ترجیح دادید.

مردم به روشنی در این همه‌پرسی ملی، به دیدگاه تعامل سازنده با جهان و بهره‌گیری از دیپلماسی هوشمندانه و عزتمندانه و احیاء توافق برجام رأی دادند.